Bělotrn - Echinops

je známá rostlina s kulovitým květenstvím, podobná bodláku. V Evropě roste planě v teplejších jižních oblastech. Je vysoká 80-120 cm, bělavé nebo nafialovělé drobné květy jsou uspořádány v květenství o průměru asi 5 cm. Kvete od července až do září. Listy má na rubu bíle plstnaté, zubaté, ostnité. Bělotrn snáší sucho i horší půdu, potřebuje však slunné stanoviště. Množí se dělením trsů nebo semenem, často se nežádoucně rozrůstá a zapleveluje zahradu. Používá se k řezu do kytic, hlavně do suchých zimních vazeb. Barevně dobře ladí se žlutými květy, např. s janebou (Heliopsis) a zlatobýlem (Solidago). Na záhoně se může pěstovat se suchomilnými rostlinami, jako jsou např. čistec (Stachys), plesnivka (Anaphalis), šanta (Nepeta) a smil listenatý neboli slaměnka (Helichrysum).